BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 6623 | Date: 11-Feb-1997
   Text Size Increase Font Decrease Font

મને મારી વાતમાં તો રસ છે, તમને તમારી વાતમાં રસ છે

  No Audio

Mane Mari Vaatma To Rus Che, Tamne Tamari Vaatma Rus Che

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1997-02-11 1997-02-11 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16610 મને મારી વાતમાં તો રસ છે, તમને તમારી વાતમાં રસ છે મને મારી વાતમાં તો રસ છે, તમને તમારી વાતમાં રસ છે
ચાલો આપણે, એક બીજાની વાતોમાં તો રસ લઈએ
મને મારું માન વ્હાલું છે, તમને તમારું માન વ્હાલું છે
ચાલો આપણે એક બીજાનું, જીવનમાં તો માન જાળવીએ
મારે પણ કંઈક કહેવું છે, તમારે પણ કંઈક કહેવું છે
ચાલો આપણે, એક બીજાને તો, શાંતિથી સાંભળીએ
મને ભી સાથ જોઈએ છે, તમને પણ સાથ જોઈએ છે
ચાલો આપણે જીવનમાં, એક બીજાને તો સાથ દઈએ
મારામાં પણ દુઃખ ભર્યું છે, તમારામાં પણ દુઃખ ભર્યું છે
ચાલો આપણે જીવનમાં એક બીજાનું દુઃખ વ્હેંચી લઈએ
મારે સમજવા છે તમને, તમારે સમજવા તો છે મને
ચાલો જીવનમાં આપણે એક બીજાને તો સમજી લઈએ
મને વિશ્વાસ તો છે તમારામાં, તમને વિશ્વાસ તો છે મારામાં
ચાલો આપણે જીવનમાં, એકબીજાના વિશ્વાસપાત્ર બનીએ
Gujarati Bhajan no. 6623 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
મને મારી વાતમાં તો રસ છે, તમને તમારી વાતમાં રસ છે
ચાલો આપણે, એક બીજાની વાતોમાં તો રસ લઈએ
મને મારું માન વ્હાલું છે, તમને તમારું માન વ્હાલું છે
ચાલો આપણે એક બીજાનું, જીવનમાં તો માન જાળવીએ
મારે પણ કંઈક કહેવું છે, તમારે પણ કંઈક કહેવું છે
ચાલો આપણે, એક બીજાને તો, શાંતિથી સાંભળીએ
મને ભી સાથ જોઈએ છે, તમને પણ સાથ જોઈએ છે
ચાલો આપણે જીવનમાં, એક બીજાને તો સાથ દઈએ
મારામાં પણ દુઃખ ભર્યું છે, તમારામાં પણ દુઃખ ભર્યું છે
ચાલો આપણે જીવનમાં એક બીજાનું દુઃખ વ્હેંચી લઈએ
મારે સમજવા છે તમને, તમારે સમજવા તો છે મને
ચાલો જીવનમાં આપણે એક બીજાને તો સમજી લઈએ
મને વિશ્વાસ તો છે તમારામાં, તમને વિશ્વાસ તો છે મારામાં
ચાલો આપણે જીવનમાં, એકબીજાના વિશ્વાસપાત્ર બનીએ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
manē mārī vātamāṁ tō rasa chē, tamanē tamārī vātamāṁ rasa chē
cālō āpaṇē, ēka bījānī vātōmāṁ tō rasa laīē
manē māruṁ māna vhāluṁ chē, tamanē tamāruṁ māna vhāluṁ chē
cālō āpaṇē ēka bījānuṁ, jīvanamāṁ tō māna jālavīē
mārē paṇa kaṁīka kahēvuṁ chē, tamārē paṇa kaṁīka kahēvuṁ chē
cālō āpaṇē, ēka bījānē tō, śāṁtithī sāṁbhalīē
manē bhī sātha jōīē chē, tamanē paṇa sātha jōīē chē
cālō āpaṇē jīvanamāṁ, ēka bījānē tō sātha daīē
mārāmāṁ paṇa duḥkha bharyuṁ chē, tamārāmāṁ paṇa duḥkha bharyuṁ chē
cālō āpaṇē jīvanamāṁ ēka bījānuṁ duḥkha vhēṁcī laīē
mārē samajavā chē tamanē, tamārē samajavā tō chē manē
cālō jīvanamāṁ āpaṇē ēka bījānē tō samajī laīē
manē viśvāsa tō chē tamārāmāṁ, tamanē viśvāsa tō chē mārāmāṁ
cālō āpaṇē jīvanamāṁ, ēkabījānā viśvāsapātra banīē
First...66166617661866196620...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall