Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 6637 | Date: 20-Feb-1997
કોઈ મને એ તો સમજાવો, છે એમાં એ તો કોની રે જવાબદારી
Kōī manē ē tō samajāvō, chē ēmāṁ ē tō kōnī rē javābadārī

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 6637 | Date: 20-Feb-1997

કોઈ મને એ તો સમજાવો, છે એમાં એ તો કોની રે જવાબદારી

  No Audio

kōī manē ē tō samajāvō, chē ēmāṁ ē tō kōnī rē javābadārī

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1997-02-20 1997-02-20 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16624 કોઈ મને એ તો સમજાવો, છે એમાં એ તો કોની રે જવાબદારી કોઈ મને એ તો સમજાવો, છે એમાં એ તો કોની રે જવાબદારી

કરે છે જીવનમાં સહુ તો કર્મો, કર્મો કરનારની કે કર્મો કરાવનારની

રહે છે સારા ખોટા વિચાર સહુ કરતા, વિચાર કરનારની કે એના બીજ વાવનારની

લે છે સહુ શ્વાસો તો જીવનમાં, શ્વાસ લેનારની કે શ્વાસ લેવડાવનારની

પડે છે મૂંઝવણમાં સહુ તો જીવનમાં, મૂંઝવણમાં પડનારની કે પડાવનારની

પહોંચી શક્તા નથી મંઝિલે સહુ જીવનમાં, ના પહોંચનારની કે અડચણ નાંખનારની

સતાવે છે દુઃખ સહુને તો જીવનમાં, દુઃખી થનારની કે દુઃખમાં નાંખનારની

જીવનમાં લાલચમાં આવે છે, સહુ પડતા, લાલચમાં પડનારની કે એમાં પાડનારની

કર્ત્તુત્વનો ભાવ જાગ્યો જ્યાં હૈયાંમાં, જાય છે બની ત્યાં એની જવાબદારી

સોંપી દો જવાબદારી બધી પ્રભુ ચરણમાં, સ્વીકારી લેશે એની એ જવાબદારી
View Original Increase Font Decrease Font


કોઈ મને એ તો સમજાવો, છે એમાં એ તો કોની રે જવાબદારી

કરે છે જીવનમાં સહુ તો કર્મો, કર્મો કરનારની કે કર્મો કરાવનારની

રહે છે સારા ખોટા વિચાર સહુ કરતા, વિચાર કરનારની કે એના બીજ વાવનારની

લે છે સહુ શ્વાસો તો જીવનમાં, શ્વાસ લેનારની કે શ્વાસ લેવડાવનારની

પડે છે મૂંઝવણમાં સહુ તો જીવનમાં, મૂંઝવણમાં પડનારની કે પડાવનારની

પહોંચી શક્તા નથી મંઝિલે સહુ જીવનમાં, ના પહોંચનારની કે અડચણ નાંખનારની

સતાવે છે દુઃખ સહુને તો જીવનમાં, દુઃખી થનારની કે દુઃખમાં નાંખનારની

જીવનમાં લાલચમાં આવે છે, સહુ પડતા, લાલચમાં પડનારની કે એમાં પાડનારની

કર્ત્તુત્વનો ભાવ જાગ્યો જ્યાં હૈયાંમાં, જાય છે બની ત્યાં એની જવાબદારી

સોંપી દો જવાબદારી બધી પ્રભુ ચરણમાં, સ્વીકારી લેશે એની એ જવાબદારી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

kōī manē ē tō samajāvō, chē ēmāṁ ē tō kōnī rē javābadārī

karē chē jīvanamāṁ sahu tō karmō, karmō karanāranī kē karmō karāvanāranī

rahē chē sārā khōṭā vicāra sahu karatā, vicāra karanāranī kē ēnā bīja vāvanāranī

lē chē sahu śvāsō tō jīvanamāṁ, śvāsa lēnāranī kē śvāsa lēvaḍāvanāranī

paḍē chē mūṁjhavaṇamāṁ sahu tō jīvanamāṁ, mūṁjhavaṇamāṁ paḍanāranī kē paḍāvanāranī

pahōṁcī śaktā nathī maṁjhilē sahu jīvanamāṁ, nā pahōṁcanāranī kē aḍacaṇa nāṁkhanāranī

satāvē chē duḥkha sahunē tō jīvanamāṁ, duḥkhī thanāranī kē duḥkhamāṁ nāṁkhanāranī

jīvanamāṁ lālacamāṁ āvē chē, sahu paḍatā, lālacamāṁ paḍanāranī kē ēmāṁ pāḍanāranī

karttutvanō bhāva jāgyō jyāṁ haiyāṁmāṁ, jāya chē banī tyāṁ ēnī javābadārī

sōṁpī dō javābadārī badhī prabhu caraṇamāṁ, svīkārī lēśē ēnī ē javābadārī
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 6637 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...663466356636...Last