Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 8272 | Date: 23-Nov-1999
તું છે અહીં કે તું છે ક્યાં, નથી બતાવી શકતો એ તો હું
Tuṁ chē ahīṁ kē tuṁ chē kyāṁ, nathī batāvī śakatō ē tō huṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 8272 | Date: 23-Nov-1999

તું છે અહીં કે તું છે ક્યાં, નથી બતાવી શકતો એ તો હું

  No Audio

tuṁ chē ahīṁ kē tuṁ chē kyāṁ, nathī batāvī śakatō ē tō huṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1999-11-23 1999-11-23 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=17259 તું છે અહીં કે તું છે ક્યાં, નથી બતાવી શકતો એ તો હું તું છે અહીં કે તું છે ક્યાં, નથી બતાવી શકતો એ તો હું

છે તું ક્યાં છે તું ક્યાં સારું નથી બતાવી દેતો એ તો તું

અનેક કિરણોમાં ફેલાયેલો છે તું, અંધકારમાં પણ છુપાઈ જાય તું

દેખાય સુખની સમીપ તો તું, દુઃખમાં દોડી આવે છે તું ને તું

હરેક શાંતિમાં પ્રકાશી રહ્યો છે તું, હરેક ઝઘડામાં હાજર તો છે તું

પ્રેમનાં કિરણો ફેલાવી રહ્યો છે તું, વેરને બાકી રાખતો નથી તું

સર્વ કર્તા જગમાં તો છે તું, અકર્તા બનીને બેઠો છે તું અને તું

બળવાનમાં વસે છે તો તું, અશક્તને બાકી રાખતો નથી તો તું

પુણ્યશાળીના દિલમાં વસે છે તું, પાપીમાં પણ વસે છે તું અને તું

શ્વાસેશ્વાસમાં તો રમનારો છે તું, લીલામાં સમજવો અઘરો બન્યો છે તું
View Original Increase Font Decrease Font


તું છે અહીં કે તું છે ક્યાં, નથી બતાવી શકતો એ તો હું

છે તું ક્યાં છે તું ક્યાં સારું નથી બતાવી દેતો એ તો તું

અનેક કિરણોમાં ફેલાયેલો છે તું, અંધકારમાં પણ છુપાઈ જાય તું

દેખાય સુખની સમીપ તો તું, દુઃખમાં દોડી આવે છે તું ને તું

હરેક શાંતિમાં પ્રકાશી રહ્યો છે તું, હરેક ઝઘડામાં હાજર તો છે તું

પ્રેમનાં કિરણો ફેલાવી રહ્યો છે તું, વેરને બાકી રાખતો નથી તું

સર્વ કર્તા જગમાં તો છે તું, અકર્તા બનીને બેઠો છે તું અને તું

બળવાનમાં વસે છે તો તું, અશક્તને બાકી રાખતો નથી તો તું

પુણ્યશાળીના દિલમાં વસે છે તું, પાપીમાં પણ વસે છે તું અને તું

શ્વાસેશ્વાસમાં તો રમનારો છે તું, લીલામાં સમજવો અઘરો બન્યો છે તું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

tuṁ chē ahīṁ kē tuṁ chē kyāṁ, nathī batāvī śakatō ē tō huṁ

chē tuṁ kyāṁ chē tuṁ kyāṁ sāruṁ nathī batāvī dētō ē tō tuṁ

anēka kiraṇōmāṁ phēlāyēlō chē tuṁ, aṁdhakāramāṁ paṇa chupāī jāya tuṁ

dēkhāya sukhanī samīpa tō tuṁ, duḥkhamāṁ dōḍī āvē chē tuṁ nē tuṁ

harēka śāṁtimāṁ prakāśī rahyō chē tuṁ, harēka jhaghaḍāmāṁ hājara tō chē tuṁ

prēmanāṁ kiraṇō phēlāvī rahyō chē tuṁ, vēranē bākī rākhatō nathī tuṁ

sarva kartā jagamāṁ tō chē tuṁ, akartā banīnē bēṭhō chē tuṁ anē tuṁ

balavānamāṁ vasē chē tō tuṁ, aśaktanē bākī rākhatō nathī tō tuṁ

puṇyaśālīnā dilamāṁ vasē chē tuṁ, pāpīmāṁ paṇa vasē chē tuṁ anē tuṁ

śvāsēśvāsamāṁ tō ramanārō chē tuṁ, līlāmāṁ samajavō agharō banyō chē tuṁ
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 8272 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...826982708271...Last