Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 315 | Date: 08-Jan-1986
હૈયે ઉમંગ ભરી, સોળે શણગાર સજી, માડી આવ્યાં અવનિ પર રમવાને રાસ
Haiyē umaṁga bharī, sōlē śaṇagāra sajī, māḍī āvyāṁ avani para ramavānē rāsa

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

Hymn No. 315 | Date: 08-Jan-1986

હૈયે ઉમંગ ભરી, સોળે શણગાર સજી, માડી આવ્યાં અવનિ પર રમવાને રાસ

  No Audio

haiyē umaṁga bharī, sōlē śaṇagāra sajī, māḍī āvyāṁ avani para ramavānē rāsa

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

1986-01-08 1986-01-08 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1804 હૈયે ઉમંગ ભરી, સોળે શણગાર સજી, માડી આવ્યાં અવનિ પર રમવાને રાસ હૈયે ઉમંગ ભરી, સોળે શણગાર સજી, માડી આવ્યાં અવનિ પર રમવાને રાસ

આંખમા હર્ષ ભરી, હૈયે પ્રેમ ધરી, માડી આવ્યાં અવનિ પર રમવાને રાસ

ભક્તિને ભાવ મળી, બાળને માત મળી, માડી આવ્યાં અવનિ પર રમવાને રાસ

લીલા તો એવી કરી, કોઈને સમજાય નહીં, માડી આવ્યાં અવનિ પર રમવાને રાસ

રાસ તો તૂટે નહીં, થાક તો વરતાય નહીં, માડી આવ્યાં અવનિ પર રમવાને રાસ

દેવોને પણ ઈર્ષા થઈ, જોઈને આ ધન્ય ઘડી, માડી આવ્યાં અવનિ પર રમવાને રાસ

ધરતીના ઉરમાં ધબકારા ભરી, માનવહૈયે ઉલ્લાસ ભરી, માડી આવ્યાં અવનિ પર રમવાને રાસ

સાનભાન ભૂલી જઈ, હૈયે આનંદ ભરી, માડી આવ્યાં અવનિ પર રમવાને રાસ

નવલાં રૂપ નવલા રહી, સહુમાં એવાં ભળી જઈ, માડી આવ્યાં અવનિ પર રમવાને રાસ
View Original Increase Font Decrease Font


હૈયે ઉમંગ ભરી, સોળે શણગાર સજી, માડી આવ્યાં અવનિ પર રમવાને રાસ

આંખમા હર્ષ ભરી, હૈયે પ્રેમ ધરી, માડી આવ્યાં અવનિ પર રમવાને રાસ

ભક્તિને ભાવ મળી, બાળને માત મળી, માડી આવ્યાં અવનિ પર રમવાને રાસ

લીલા તો એવી કરી, કોઈને સમજાય નહીં, માડી આવ્યાં અવનિ પર રમવાને રાસ

રાસ તો તૂટે નહીં, થાક તો વરતાય નહીં, માડી આવ્યાં અવનિ પર રમવાને રાસ

દેવોને પણ ઈર્ષા થઈ, જોઈને આ ધન્ય ઘડી, માડી આવ્યાં અવનિ પર રમવાને રાસ

ધરતીના ઉરમાં ધબકારા ભરી, માનવહૈયે ઉલ્લાસ ભરી, માડી આવ્યાં અવનિ પર રમવાને રાસ

સાનભાન ભૂલી જઈ, હૈયે આનંદ ભરી, માડી આવ્યાં અવનિ પર રમવાને રાસ

નવલાં રૂપ નવલા રહી, સહુમાં એવાં ભળી જઈ, માડી આવ્યાં અવનિ પર રમવાને રાસ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

haiyē umaṁga bharī, sōlē śaṇagāra sajī, māḍī āvyāṁ avani para ramavānē rāsa

āṁkhamā harṣa bharī, haiyē prēma dharī, māḍī āvyāṁ avani para ramavānē rāsa

bhaktinē bhāva malī, bālanē māta malī, māḍī āvyāṁ avani para ramavānē rāsa

līlā tō ēvī karī, kōīnē samajāya nahīṁ, māḍī āvyāṁ avani para ramavānē rāsa

rāsa tō tūṭē nahīṁ, thāka tō varatāya nahīṁ, māḍī āvyāṁ avani para ramavānē rāsa

dēvōnē paṇa īrṣā thaī, jōīnē ā dhanya ghaḍī, māḍī āvyāṁ avani para ramavānē rāsa

dharatīnā uramāṁ dhabakārā bharī, mānavahaiyē ullāsa bharī, māḍī āvyāṁ avani para ramavānē rāsa

sānabhāna bhūlī jaī, haiyē ānaṁda bharī, māḍī āvyāṁ avani para ramavānē rāsa

navalāṁ rūpa navalā rahī, sahumāṁ ēvāṁ bhalī jaī, māḍī āvyāṁ avani para ramavānē rāsa
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this beautiful hymn, Kakaji explains the arrival of the Divine Mother on the earth to play Raas-

With enthusiasm filled in the heart, resplendent with jewelry, Mother has come upon the earth to play Raas

With emotions in the eyes, with love surging in the heart, Mother has come upon the earth to play Raas

When Devotion is mixed with emotions, the child has got Mother, the Mother has come upon the earth to play Raas

She created so much of Divine play, that nobody understood, Mother has come upon the earth to play Raas

Raas will not break, tiredness will not be noticed, Mother has come upon the earth to play Raas

Even the Gods were envious, witnessing this divine moment, Mother has come upon the earth to play Raas

Creating beats in the core of the earth, creating happiness in the man’s heart, Mother has come upon the earth to play Raas

I have lost all consciousness, have filled the heart with happiness, Mother has come upon the earth to play Raas

The new appearance has remained new, it has mingled so well with others, Mother has come upon the earth to play Raas.

Kakaji, in this beautiful hymn, explains the magnificent arrival and welcoming of the Divine Mother when She comes to play Raas on the earth.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 315 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...313314315...Last