Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 402 | Date: 11-Mar-1986
સૃષ્ટિ તારી દઈ રહ્યું છે માડી, તારા તાલમાં તાલ
Sr̥ṣṭi tārī daī rahyuṁ chē māḍī, tārā tālamāṁ tāla

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 402 | Date: 11-Mar-1986

સૃષ્ટિ તારી દઈ રહ્યું છે માડી, તારા તાલમાં તાલ

  No Audio

sr̥ṣṭi tārī daī rahyuṁ chē māḍī, tārā tālamāṁ tāla

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1986-03-11 1986-03-11 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1891 સૃષ્ટિ તારી દઈ રહ્યું છે માડી, તારા તાલમાં તાલ સૃષ્ટિ તારી દઈ રહ્યું છે માડી, તારા તાલમાં તાલ

સકળ જગતના અણુ-અણુ ધબકી રહ્યા છે, છે તેમાં તારા પ્રાણ

વિશ્વના ગુંજનમાં ગુંજી રહ્યું છે સદાય તારું ગાન

સાગર ગુંજી રહ્યો છે, માડી કરીને સદા તારું ગંભીર ગાન

ઝરણાં ખળખળ વહી રહ્યાં છે, કરી અદ્દભુત તારું ગાન

પંખી કલરવ કરી રહ્યાં છે, જ્યાં જગને ભૂલીને ગાન

વીજ ઝબકારા કરે, ગગન દેતું સાથ, તેને દઈને તાલ

વાયુ વીંજણા વીંઝે, ઝાડપાન ડોલે થઈને ગુલતાન

સૃષ્ટિના અણુ-અણુમાં વ્યાપે, ઉલ્લાસે કરે તારું ગાન

એક તારો માનવ હુંકાર કરી નાચે, બનીને બેતાલ
View Original Increase Font Decrease Font


સૃષ્ટિ તારી દઈ રહ્યું છે માડી, તારા તાલમાં તાલ

સકળ જગતના અણુ-અણુ ધબકી રહ્યા છે, છે તેમાં તારા પ્રાણ

વિશ્વના ગુંજનમાં ગુંજી રહ્યું છે સદાય તારું ગાન

સાગર ગુંજી રહ્યો છે, માડી કરીને સદા તારું ગંભીર ગાન

ઝરણાં ખળખળ વહી રહ્યાં છે, કરી અદ્દભુત તારું ગાન

પંખી કલરવ કરી રહ્યાં છે, જ્યાં જગને ભૂલીને ગાન

વીજ ઝબકારા કરે, ગગન દેતું સાથ, તેને દઈને તાલ

વાયુ વીંજણા વીંઝે, ઝાડપાન ડોલે થઈને ગુલતાન

સૃષ્ટિના અણુ-અણુમાં વ્યાપે, ઉલ્લાસે કરે તારું ગાન

એક તારો માનવ હુંકાર કરી નાચે, બનીને બેતાલ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

sr̥ṣṭi tārī daī rahyuṁ chē māḍī, tārā tālamāṁ tāla

sakala jagatanā aṇu-aṇu dhabakī rahyā chē, chē tēmāṁ tārā prāṇa

viśvanā guṁjanamāṁ guṁjī rahyuṁ chē sadāya tāruṁ gāna

sāgara guṁjī rahyō chē, māḍī karīnē sadā tāruṁ gaṁbhīra gāna

jharaṇāṁ khalakhala vahī rahyāṁ chē, karī addabhuta tāruṁ gāna

paṁkhī kalarava karī rahyāṁ chē, jyāṁ jaganē bhūlīnē gāna

vīja jhabakārā karē, gagana dētuṁ sātha, tēnē daīnē tāla

vāyu vīṁjaṇā vīṁjhē, jhāḍapāna ḍōlē thaīnē gulatāna

sr̥ṣṭinā aṇu-aṇumāṁ vyāpē, ullāsē karē tāruṁ gāna

ēka tārō mānava huṁkāra karī nācē, banīnē bētāla
English Explanation Increase Font Decrease Font


This Gujarati Bhajan written by Shri Devendra Ghia ji fondly known as Sadguru Kakaji among his followers. He has written a melodious bhajan describing the music prevailing in the Universe which is the Divine Mother's creation.

He musically describes

This universe is your creation O 'Divine Mother which is always in rhythm with you.

In each & every atom of this world ,your soul beats O'thee Divine Mother.

Your song is resounding in the whole world.

The sea in rhythm with you is continuously humming & singing your song.

The spring moves singing your awesome wonderful song.

The birds are chirping around forgetting the world

The thunder lightning striking in the sky also keeps pace with your rhythm.

The air is also lost in swinging and singing.

Each and every atom of the universe is rejoicing thy song O' Divine Mother.

One among your all creations is a man who is roaring and dancing being discordant.

Here Kakaji wants to explain that all the creatures in the universe are always in pace & rhythm with the divine, but the human being is never in rhythm with the supreme.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 402 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...400401402...Last