Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 429 | Date: 07-Apr-1986
રાતદિન માડી હું તડપતો રહ્યો
Rātadina māḍī huṁ taḍapatō rahyō

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

Hymn No. 429 | Date: 07-Apr-1986

રાતદિન માડી હું તડપતો રહ્યો

  No Audio

rātadina māḍī huṁ taḍapatō rahyō

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

1986-04-07 1986-04-07 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1918 રાતદિન માડી હું તડપતો રહ્યો રાતદિન માડી હું તડપતો રહ્યો,

   તોય મારી દયા તને કેમ ના આવી

ચિંતામાં સદા માડી હું જલતો રહ્યો,

   તોય મારી દયા તને કેમ ના આવી

મોહમાં સદા માડી હું અટવાતો રહ્યો,

   તોય મારી દયા તને કેમ ના આવી

રસ્તો ભૂલી માડી સદા હું ભટકતો રહ્યો,

   તોય મારી દયા તને કેમ ના આવી

આંખમાં આંસુ મારી સદા ઊભરાતાં રહ્યાં,

   તોય મારી દયા તને કેમ ના આવી

મુસીબતોથી માડી સદા હું ઘેરાતો રહ્યો,

   તોય મારી દયા તને કેમ ના આવી

અભિમાનમાં માડી સદા હું ડૂબતો રહ્યો,

   તોય મારી દયા તને કેમ ના આવી

લાલચમાં લપેટાઈ માડી સદા સંયમનું ખૂન કરતો રહ્યો,

   તોય મારી દયા તને કેમ ના આવી

નિરાશામાં લપેટાઈ માડી સદા ક્રોધનો શિકાર બનતો રહ્યો,

   તોય મારી દયા તને કેમ ના આવી

માયામાં ડૂબી માડી, મારી જાત હું ભૂલતો રહ્યો,

   તોય મારી દયા તને કેમ ના આવી

હવે તો દયા કર મારા ઉપર માડી,

   આખર તારા શરણમાં હું તો આવી ગયો
View Original Increase Font Decrease Font


રાતદિન માડી હું તડપતો રહ્યો,

   તોય મારી દયા તને કેમ ના આવી

ચિંતામાં સદા માડી હું જલતો રહ્યો,

   તોય મારી દયા તને કેમ ના આવી

મોહમાં સદા માડી હું અટવાતો રહ્યો,

   તોય મારી દયા તને કેમ ના આવી

રસ્તો ભૂલી માડી સદા હું ભટકતો રહ્યો,

   તોય મારી દયા તને કેમ ના આવી

આંખમાં આંસુ મારી સદા ઊભરાતાં રહ્યાં,

   તોય મારી દયા તને કેમ ના આવી

મુસીબતોથી માડી સદા હું ઘેરાતો રહ્યો,

   તોય મારી દયા તને કેમ ના આવી

અભિમાનમાં માડી સદા હું ડૂબતો રહ્યો,

   તોય મારી દયા તને કેમ ના આવી

લાલચમાં લપેટાઈ માડી સદા સંયમનું ખૂન કરતો રહ્યો,

   તોય મારી દયા તને કેમ ના આવી

નિરાશામાં લપેટાઈ માડી સદા ક્રોધનો શિકાર બનતો રહ્યો,

   તોય મારી દયા તને કેમ ના આવી

માયામાં ડૂબી માડી, મારી જાત હું ભૂલતો રહ્યો,

   તોય મારી દયા તને કેમ ના આવી

હવે તો દયા કર મારા ઉપર માડી,

   આખર તારા શરણમાં હું તો આવી ગયો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

rātadina māḍī huṁ taḍapatō rahyō,

tōya mārī dayā tanē kēma nā āvī

ciṁtāmāṁ sadā māḍī huṁ jalatō rahyō,

tōya mārī dayā tanē kēma nā āvī

mōhamāṁ sadā māḍī huṁ aṭavātō rahyō,

tōya mārī dayā tanē kēma nā āvī

rastō bhūlī māḍī sadā huṁ bhaṭakatō rahyō,

tōya mārī dayā tanē kēma nā āvī

āṁkhamāṁ āṁsu mārī sadā ūbharātāṁ rahyāṁ,

tōya mārī dayā tanē kēma nā āvī

musībatōthī māḍī sadā huṁ ghērātō rahyō,

tōya mārī dayā tanē kēma nā āvī

abhimānamāṁ māḍī sadā huṁ ḍūbatō rahyō,

tōya mārī dayā tanē kēma nā āvī

lālacamāṁ lapēṭāī māḍī sadā saṁyamanuṁ khūna karatō rahyō,

tōya mārī dayā tanē kēma nā āvī

nirāśāmāṁ lapēṭāī māḍī sadā krōdhanō śikāra banatō rahyō,

tōya mārī dayā tanē kēma nā āvī

māyāmāṁ ḍūbī māḍī, mārī jāta huṁ bhūlatō rahyō,

tōya mārī dayā tanē kēma nā āvī

havē tō dayā kara mārā upara māḍī,

ākhara tārā śaraṇamāṁ huṁ tō āvī gayō
English Explanation Increase Font Decrease Font


This wonderful Gujarati Bhajan written by Shri Devendra Ghia ji lovingly known as Kakaji by all of us. He is conversing with the Divine Mother and questioning her as he wants to gain her attention as he feels the Divine Mother has lost attention towards him.

He converses

Day & Night O'Mother. I am agonized for you, Why didn't you feel mercy for me?

O'Mother I am always burning in your anxiety, Why you didn't feel mercy for me ?

O'Mother I am always stuck in your love & benevolence, Why didn't you feel mercy for me ?

O'Mother I was always a wanderer, forgetting the right path, Why didn't you feel mercy for me ?

Tears welled up my eye's Why didn't you have mercy for me ?

O'Mother I am always surrounded with trouble, Why didn't you have mercy for me?

O'Mother I was always drowning in pride, Why didn't you feel mercy for me?

O'Mother I was always wrapped in temptation, and killing restraint, Why didn't you have mercy for me ?O'Mother wrapped in despair I always became the victim of anger, Why didn't you have mercy for me?

O'Mother I sank in hallucinations, forgetting myself. Why didn't you have mercy for me ?

Further Kakaji pleads to the Divine Mother and says, Now atleast have sympathy on me O'Mother, Atlast I have surrendered myself to you.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 429 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...427428429...Last