Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 483 | Date: 17-Jul-1986
અંકુશ વિનાનો હાથી ને લગામ વિનાની ઘોડી
Aṁkuśa vinānō hāthī nē lagāma vinānī ghōḍī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 483 | Date: 17-Jul-1986

અંકુશ વિનાનો હાથી ને લગામ વિનાની ઘોડી

  No Audio

aṁkuśa vinānō hāthī nē lagāma vinānī ghōḍī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1986-07-17 1986-07-17 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1972 અંકુશ વિનાનો હાથી ને લગામ વિનાની ઘોડી અંકુશ વિનાનો હાથી ને લગામ વિનાની ઘોડી

હોયે ભલે એ સુંદર, તોય એ શા કામની

થાળ ભર્યો હોય પકવાનનો, જો એમાં ઝેર ભળી જાય

ભૂખ લાગી ભલે હોય ઘણી, તોય એ શા કામના

લક્ષ્મી ભેગી કરી હોય ઘણી, ગણતાં થાકી જવાય

અણી વખતે જો કામ ન લાગે, તોય એ શા કામની

સરોવર હોય મોટું ને વળી સુંદર ને સોહામણું

પાણીનું ટીપું પણ જો એમાં ના હોય, તો એ શા કામનું

મુસાફરી હોય લાંબી, વળી સાથે ગાડી હોય સુંદર

મશીન એનું જો ચાલે નહીં, તો એ શા કામની

મુલાકાત થાય લાંબી, વળી કલાકોના કલાકો જાય

મુદ્દાની વાત જો રહી જાય, તો એ શા કામની

દિલથી દિલ મળતાં જાગે ભાવ, ભાવ વિના હૈયું ન હોય

હૈયે જો પ્રભુ ભાવ ન જાગે, તો હૈયું એ શા કામનું

શરીર મળ્યું હોય સુંદર, વળી બુદ્ધિ પણ ભારોભાર

પણ મુખથી હરિનામ ના લે, તો એ શા કામનું
View Original Increase Font Decrease Font


અંકુશ વિનાનો હાથી ને લગામ વિનાની ઘોડી

હોયે ભલે એ સુંદર, તોય એ શા કામની

થાળ ભર્યો હોય પકવાનનો, જો એમાં ઝેર ભળી જાય

ભૂખ લાગી ભલે હોય ઘણી, તોય એ શા કામના

લક્ષ્મી ભેગી કરી હોય ઘણી, ગણતાં થાકી જવાય

અણી વખતે જો કામ ન લાગે, તોય એ શા કામની

સરોવર હોય મોટું ને વળી સુંદર ને સોહામણું

પાણીનું ટીપું પણ જો એમાં ના હોય, તો એ શા કામનું

મુસાફરી હોય લાંબી, વળી સાથે ગાડી હોય સુંદર

મશીન એનું જો ચાલે નહીં, તો એ શા કામની

મુલાકાત થાય લાંબી, વળી કલાકોના કલાકો જાય

મુદ્દાની વાત જો રહી જાય, તો એ શા કામની

દિલથી દિલ મળતાં જાગે ભાવ, ભાવ વિના હૈયું ન હોય

હૈયે જો પ્રભુ ભાવ ન જાગે, તો હૈયું એ શા કામનું

શરીર મળ્યું હોય સુંદર, વળી બુદ્ધિ પણ ભારોભાર

પણ મુખથી હરિનામ ના લે, તો એ શા કામનું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

aṁkuśa vinānō hāthī nē lagāma vinānī ghōḍī

hōyē bhalē ē suṁdara, tōya ē śā kāmanī

thāla bharyō hōya pakavānanō, jō ēmāṁ jhēra bhalī jāya

bhūkha lāgī bhalē hōya ghaṇī, tōya ē śā kāmanā

lakṣmī bhēgī karī hōya ghaṇī, gaṇatāṁ thākī javāya

aṇī vakhatē jō kāma na lāgē, tōya ē śā kāmanī

sarōvara hōya mōṭuṁ nē valī suṁdara nē sōhāmaṇuṁ

pāṇīnuṁ ṭīpuṁ paṇa jō ēmāṁ nā hōya, tō ē śā kāmanuṁ

musāpharī hōya lāṁbī, valī sāthē gāḍī hōya suṁdara

maśīna ēnuṁ jō cālē nahīṁ, tō ē śā kāmanī

mulākāta thāya lāṁbī, valī kalākōnā kalākō jāya

muddānī vāta jō rahī jāya, tō ē śā kāmanī

dilathī dila malatāṁ jāgē bhāva, bhāva vinā haiyuṁ na hōya

haiyē jō prabhu bhāva na jāgē, tō haiyuṁ ē śā kāmanuṁ

śarīra malyuṁ hōya suṁdara, valī buddhi paṇa bhārōbhāra

paṇa mukhathī harināma nā lē, tō ē śā kāmanuṁ
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan Kakaji is expounding on the importance of this precious life which needs to be used in a correct way so that it becomes worth full.

He explains by giving various illustrations

An unbridled elephant and a horse without a bridle.

Even though it is beautiful , then what's the use of it ?

The dish is full of delicacies, but if poison gets mixed in it.

Though you are extremely hungry, then what's the use of it ?

You gathered a lot of money, that you are tired of counting.

But in the end hours it stands no use to you, then what's the use of it?

The lake is big and beautiful,

but if a drop of water is not in it, then what's the use of it?

The journey is long and the car is beautiful,

But if the machine does not work, then what's the use of it?

The meeting goes on for long duration, many hours are spend in it.

But if the important issue is not dealt, then what's the use of it.

When heart connects to heart then emotions arises, without emotions there is no heart.

But if in the heart emotions for God does not arise then what's the use of it ?

When you get a beautiful body, full of intellect.

But you can't chant the name of God then what's the use of it?
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 483 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...481482483...Last