Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 490 | Date: 30-Jul-1986
`મા' વિચારો પર મારા માડી, મૂકજે નિયંત્રણો તારાં
`mā' vicārō para mārā māḍī, mūkajē niyaṁtraṇō tārāṁ

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)Hymn No. 490 | Date: 30-Jul-1986

`મા' વિચારો પર મારા માડી, મૂકજે નિયંત્રણો તારાં

  No Audio

`mā' vicārō para mārā māḍī, mūkajē niyaṁtraṇō tārāṁ

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1986-07-30 1986-07-30 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1979 `મા' વિચારો પર મારા માડી, મૂકજે નિયંત્રણો તારાં `મા' વિચારો પર મારા માડી, મૂકજે નિયંત્રણો તારાં

હૈયા પર ચડાવજે માડી, સદા મધુરાં નામ તારાં

સંસાર તણાં સુખદુઃખ લાગે છે હવે આકરાં

હૈયેથી છૂટતાં નામ તારાં, દિસે છે સર્વે અંધારાં

આવીને જગમાં માડી, ખેલ કીધા ખૂબ સાચા ને ખોટા

માયામાં ભમી ગયું છે માથું, દૂર કરજે મૂકીને હાથ તારા

દીધાં દાન ઘણાં માડી તેં તો, સમજીને તારા પોતાના

ખોટી સમજમાં રાચી, ગુમાવ્યાં એ દાન તારાં

મૂંઝાયો છું હવે ખૂબ માડી, કૃપા વરસાવજે હવે તારી

દેજે દયાનાં દાન માડી, જીરવવા તેને, દેજે શક્તિ તારી
View Original Increase Font Decrease Font


`મા' વિચારો પર મારા માડી, મૂકજે નિયંત્રણો તારાં

હૈયા પર ચડાવજે માડી, સદા મધુરાં નામ તારાં

સંસાર તણાં સુખદુઃખ લાગે છે હવે આકરાં

હૈયેથી છૂટતાં નામ તારાં, દિસે છે સર્વે અંધારાં

આવીને જગમાં માડી, ખેલ કીધા ખૂબ સાચા ને ખોટા

માયામાં ભમી ગયું છે માથું, દૂર કરજે મૂકીને હાથ તારા

દીધાં દાન ઘણાં માડી તેં તો, સમજીને તારા પોતાના

ખોટી સમજમાં રાચી, ગુમાવ્યાં એ દાન તારાં

મૂંઝાયો છું હવે ખૂબ માડી, કૃપા વરસાવજે હવે તારી

દેજે દયાનાં દાન માડી, જીરવવા તેને, દેજે શક્તિ તારી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

`mā' vicārō para mārā māḍī, mūkajē niyaṁtraṇō tārāṁ

haiyā para caḍāvajē māḍī, sadā madhurāṁ nāma tārāṁ

saṁsāra taṇāṁ sukhaduḥkha lāgē chē havē ākarāṁ

haiyēthī chūṭatāṁ nāma tārāṁ, disē chē sarvē aṁdhārāṁ

āvīnē jagamāṁ māḍī, khēla kīdhā khūba sācā nē khōṭā

māyāmāṁ bhamī gayuṁ chē māthuṁ, dūra karajē mūkīnē hātha tārā

dīdhāṁ dāna ghaṇāṁ māḍī tēṁ tō, samajīnē tārā pōtānā

khōṭī samajamāṁ rācī, gumāvyāṁ ē dāna tārāṁ

mūṁjhāyō chuṁ havē khūba māḍī, kr̥pā varasāvajē havē tārī

dējē dayānāṁ dāna māḍī, jīravavā tēnē, dējē śakti tārī
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan Kakaji is performing prayers to the Divine Mother and requesting the divine to keep control on his uncontrolled thoughts.

Kakaji prayers

Put your control on my thoughts O'Mother.

Raise in my heart always, the sweet name of yours.

The world seems to be happy now.

As your name leaves the heart, I can see darkness everywhere.

Coming in the world O'Mother played a lot, games of truth and false.

The mind is engrossed in illusions, remove it away by raising your hands.

Given a lot of donations, O'Mother by understanding your ownself.

Involved in misunderstanding, you have lost your gift.

I am confused now a lot, pour your grace now.

Lend me the gift of your mercy O'Mother with giving your power and strength.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 490 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

First...490491492...Last