Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 499 | Date: 11-Aug-1986
વાગી રે, વાગી રે, વાગી રે
Vāgī rē, vāgī rē, vāgī rē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 499 | Date: 11-Aug-1986

વાગી રે, વાગી રે, વાગી રે

  No Audio

vāgī rē, vāgī rē, vāgī rē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1986-08-11 1986-08-11 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1988 વાગી રે, વાગી રે, વાગી રે વાગી રે, વાગી રે, વાગી રે

   માડી, તારી પ્રેમકટારી હૈયામાં વાગી રે

ભુલાવી, ભુલાવી, સંસારનું ભાન ભુલાવી રે

   માડી, તારી પ્રેમકટારી હૈયામાં વાગી રે

ખોવાયો, ખોવાયો, તારા પ્રેમમાં ખોવાયો રે

   માડી, તારી પ્રેમકટારી હૈયામાં વાગી રે

જગાવ્યું, જગાવ્યું, હૈયામાં દર્દ બહુ જગાવ્યું રે

   માડી, તારી પ્રેમકટારી હૈયામાં વાગી રે

દૃષ્ટિ બદલાવી, બદલાવી, જીવનની દૃષ્ટિ બદલાવી રે

   માડી, તારી પ્રેમકટારી હૈયામાં વાગી રે

ખૂલ્યાં, ખૂલ્યાં, હૈયાનાં દ્વાર ખૂલ્યાં રે

   માડી, તારી પ્રેમકટારી હૈયામાં વાગી રે

ભુલાવી, ભુલાવી, હૈયેથી માયાનો રસ ભુલાવી રે

   માડી, તારી પ્રેમકટારી હૈયામાં વાગી રે

ડુબાવી, ડુબાવી દીધો તારા ભાવમાં ડુબાવી રે

   માડી, તારી પ્રેમકટારી હૈયામાં વાગી રે

જગાવી, જગાવી, તારાં દર્શનની પ્યાસ જગાવી રે

   માડી, તારી પ્રેમકટારી હૈયામાં વાગી રે

સુઝાડી, સુઝાડી, દેજે તારી રાહ સુઝાડી રે

   માડી, તારી પ્રેમકટારી હૈયામાં વાગી રે
View Original Increase Font Decrease Font


વાગી રે, વાગી રે, વાગી રે

   માડી, તારી પ્રેમકટારી હૈયામાં વાગી રે

ભુલાવી, ભુલાવી, સંસારનું ભાન ભુલાવી રે

   માડી, તારી પ્રેમકટારી હૈયામાં વાગી રે

ખોવાયો, ખોવાયો, તારા પ્રેમમાં ખોવાયો રે

   માડી, તારી પ્રેમકટારી હૈયામાં વાગી રે

જગાવ્યું, જગાવ્યું, હૈયામાં દર્દ બહુ જગાવ્યું રે

   માડી, તારી પ્રેમકટારી હૈયામાં વાગી રે

દૃષ્ટિ બદલાવી, બદલાવી, જીવનની દૃષ્ટિ બદલાવી રે

   માડી, તારી પ્રેમકટારી હૈયામાં વાગી રે

ખૂલ્યાં, ખૂલ્યાં, હૈયાનાં દ્વાર ખૂલ્યાં રે

   માડી, તારી પ્રેમકટારી હૈયામાં વાગી રે

ભુલાવી, ભુલાવી, હૈયેથી માયાનો રસ ભુલાવી રે

   માડી, તારી પ્રેમકટારી હૈયામાં વાગી રે

ડુબાવી, ડુબાવી દીધો તારા ભાવમાં ડુબાવી રે

   માડી, તારી પ્રેમકટારી હૈયામાં વાગી રે

જગાવી, જગાવી, તારાં દર્શનની પ્યાસ જગાવી રે

   માડી, તારી પ્રેમકટારી હૈયામાં વાગી રે

સુઝાડી, સુઝાડી, દેજે તારી રાહ સુઝાડી રે

   માડી, તારી પ્રેમકટારી હૈયામાં વાગી રે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

vāgī rē, vāgī rē, vāgī rē

   māḍī, tārī prēmakaṭārī haiyāmāṁ vāgī rē

bhulāvī, bhulāvī, saṁsāranuṁ bhāna bhulāvī rē

   māḍī, tārī prēmakaṭārī haiyāmāṁ vāgī rē

khōvāyō, khōvāyō, tārā prēmamāṁ khōvāyō rē

   māḍī, tārī prēmakaṭārī haiyāmāṁ vāgī rē

jagāvyuṁ, jagāvyuṁ, haiyāmāṁ darda bahu jagāvyuṁ rē

   māḍī, tārī prēmakaṭārī haiyāmāṁ vāgī rē

dr̥ṣṭi badalāvī, badalāvī, jīvananī dr̥ṣṭi badalāvī rē

   māḍī, tārī prēmakaṭārī haiyāmāṁ vāgī rē

khūlyāṁ, khūlyāṁ, haiyānāṁ dvāra khūlyāṁ rē

   māḍī, tārī prēmakaṭārī haiyāmāṁ vāgī rē

bhulāvī, bhulāvī, haiyēthī māyānō rasa bhulāvī rē

   māḍī, tārī prēmakaṭārī haiyāmāṁ vāgī rē

ḍubāvī, ḍubāvī dīdhō tārā bhāvamāṁ ḍubāvī rē

   māḍī, tārī prēmakaṭārī haiyāmāṁ vāgī rē

jagāvī, jagāvī, tārāṁ darśananī pyāsa jagāvī rē

   māḍī, tārī prēmakaṭārī haiyāmāṁ vāgī rē

sujhāḍī, sujhāḍī, dējē tārī rāha sujhāḍī rē

   māḍī, tārī prēmakaṭārī haiyāmāṁ vāgī rē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan Kakaji is sharing his emotions about love with the Divine and worshipping him .

Kakaji has exquisitely narrated his emotions in a romantic way as a song. It shows the depth of his involvement with the Divine.

Kaka ji is singing out his emotions

I was hurt, I was hurt O'Mother

by your love dagger in my heart, I was hurt.

Forgot, forgot the consciousness of the world.

O'Mother as your love dagger striked of into my heart.

Lost lost in your love O'Mother as your love dagger striked of into my heart.

Aroused aroused a lot of pain in my heart O'Mother as your love dagger striked of into my heart.

Vision has changed, my vision of life has changed O'Mother as your love dagger striked of into my heart.

It opened, opened the door of my heart O'Mother as your love dagger striked of into my heart.

You made to forget, you made to forget from the heart, the illusionary effect O'Mother as your love dagger striked of into my heart.

You drowned me, you drowned me in your emotions O'Mother as your dagger striked of into my heart.

Aroused, aroused the thirst of your vision got aroused O'Mother as your dagger striked of into my heart.

You guided me guided me your way O'Mother as your love dagger striked of into my heart.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 499 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...499500501...Last