BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4794 | Date: 09-Jul-1993
   Text Size Increase Font Decrease Font

આવ્યો જગમાં તું તો તેવો જાશે, જગમાંથી શું તું એવો ને એવો

  No Audio

Aavyo Jagama Tu To Tevo Jaase, Jagamathi Tu Su Evo Ne Evo

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1993-07-09 1993-07-09 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=294 આવ્યો જગમાં તું તો તેવો જાશે, જગમાંથી શું તું એવો ને એવો આવ્યો જગમાં તું તો તેવો જાશે, જગમાંથી શું તું એવો ને એવો
લઈ શું આવ્યો, લઈ શું જાશે, પડશે વિચાર જીવનમાં એનો તો કરવો
મેળવવાનું છે જગમાં જીવનમાં તો જે, જીવનમાં એને તો મેળવો
અહં, ક્રોધ ને અન્ય એવી ચીજનો, ખોટો કેફ, હૈયે તો ના ચડવા દેવો
અન્યની મહાનતા કે અન્યના ગુણોનો, સ્વીકાર જીવનમાં તો કરી લેવો
જીવન છે જ્યાં જગમાં, હાથમાં તારા, જગમાં ઉપયોગ એનો તો કરી લેવો
મળે બળ જીવનમાં જીવનને તો જે જે, રાહ જીવનમાં એવી અપનાવો
શક્તિ બહારની કરતો ના રમત જગમાં, કરતો ના ખોટો શક્તિના દાવો
જીવન તો છે મમતાભર્યો હાથ પ્રભુનો, મહાણી લો એનો લહાવો
માયામાં રહેશો જો ફસાતા ને ફસતા, મળશે તને ભવોભવનો ચકરાવો
Gujarati Bhajan no. 4794 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
આવ્યો જગમાં તું તો તેવો જાશે, જગમાંથી શું તું એવો ને એવો
લઈ શું આવ્યો, લઈ શું જાશે, પડશે વિચાર જીવનમાં એનો તો કરવો
મેળવવાનું છે જગમાં જીવનમાં તો જે, જીવનમાં એને તો મેળવો
અહં, ક્રોધ ને અન્ય એવી ચીજનો, ખોટો કેફ, હૈયે તો ના ચડવા દેવો
અન્યની મહાનતા કે અન્યના ગુણોનો, સ્વીકાર જીવનમાં તો કરી લેવો
જીવન છે જ્યાં જગમાં, હાથમાં તારા, જગમાં ઉપયોગ એનો તો કરી લેવો
મળે બળ જીવનમાં જીવનને તો જે જે, રાહ જીવનમાં એવી અપનાવો
શક્તિ બહારની કરતો ના રમત જગમાં, કરતો ના ખોટો શક્તિના દાવો
જીવન તો છે મમતાભર્યો હાથ પ્રભુનો, મહાણી લો એનો લહાવો
માયામાં રહેશો જો ફસાતા ને ફસતા, મળશે તને ભવોભવનો ચકરાવો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
āvyō jagamāṁ tuṁ tō tēvō jāśē, jagamāṁthī śuṁ tuṁ ēvō nē ēvō
laī śuṁ āvyō, laī śuṁ jāśē, paḍaśē vicāra jīvanamāṁ ēnō tō karavō
mēlavavānuṁ chē jagamāṁ jīvanamāṁ tō jē, jīvanamāṁ ēnē tō mēlavō
ahaṁ, krōdha nē anya ēvī cījanō, khōṭō kēpha, haiyē tō nā caḍavā dēvō
anyanī mahānatā kē anyanā guṇōnō, svīkāra jīvanamāṁ tō karī lēvō
jīvana chē jyāṁ jagamāṁ, hāthamāṁ tārā, jagamāṁ upayōga ēnō tō karī lēvō
malē bala jīvanamāṁ jīvananē tō jē jē, rāha jīvanamāṁ ēvī apanāvō
śakti bahāranī karatō nā ramata jagamāṁ, karatō nā khōṭō śaktinā dāvō
jīvana tō chē mamatābharyō hātha prabhunō, mahāṇī lō ēnō lahāvō
māyāmāṁ rahēśō jō phasātā nē phasatā, malaśē tanē bhavōbhavanō cakarāvō
First...47914792479347944795...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall