BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4948 | Date: 21-Sep-1993
   Text Size Increase Font Decrease Font

મૂંઝારા, મૂંઝારા ને મૂંઝારા,થાતા રહે હૈયાંમાં તો મૂંઝારા ને મૂંઝારા

  No Audio

Munjhara, Munjhara Ne Munjhara, Thata Rahe Haiyama To Munjhara Ne Munjhara

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1993-09-21 1993-09-21 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=448 મૂંઝારા, મૂંઝારા ને મૂંઝારા,થાતા રહે હૈયાંમાં તો મૂંઝારા ને મૂંઝારા મૂંઝારા, મૂંઝારા ને મૂંઝારા,થાતા રહે હૈયાંમાં તો મૂંઝારા ને મૂંઝારા
નીકળી ના શકે શબ્દો હૈયેથી, શબ્દો નીકળવામાં તો રહ્યાં મૂંઝાતા
નીકળી ના શક્યા એ બહાર જ્યાં, રહ્યાં અંદરને અંદર એ તો ઘૂંટાતા
કામકાજમાંથી ચિત્ત તો ચોરાયા, જ્યાં મૂંઝારામાંને મૂંઝારામાં તો ઘેરાયા
ખાવું, પીવું દીધું ભુલાવી, ચિત્ત ગયું ઘેરાઈ, જ્યાં મૂંઝારામાં તો ઘેરાયા
થાતાં ને થાતાં રહ્યાં જીવનમાં રે, કામકાજમાં તો ગોટાળા ને ગોટાળા
ગયા વિચારો જ્યાં એનાથી બંધાઈ, સાચા રસ્તા ત્યાં તો ના સૂઝ્યા
આંખ સામે કે ત્યાં તો ડર ને શંકાના વાદળો, તો ત્યાં ઊભરાયાને ઊભરાયા
Gujarati Bhajan no. 4948 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
મૂંઝારા, મૂંઝારા ને મૂંઝારા,થાતા રહે હૈયાંમાં તો મૂંઝારા ને મૂંઝારા
નીકળી ના શકે શબ્દો હૈયેથી, શબ્દો નીકળવામાં તો રહ્યાં મૂંઝાતા
નીકળી ના શક્યા એ બહાર જ્યાં, રહ્યાં અંદરને અંદર એ તો ઘૂંટાતા
કામકાજમાંથી ચિત્ત તો ચોરાયા, જ્યાં મૂંઝારામાંને મૂંઝારામાં તો ઘેરાયા
ખાવું, પીવું દીધું ભુલાવી, ચિત્ત ગયું ઘેરાઈ, જ્યાં મૂંઝારામાં તો ઘેરાયા
થાતાં ને થાતાં રહ્યાં જીવનમાં રે, કામકાજમાં તો ગોટાળા ને ગોટાળા
ગયા વિચારો જ્યાં એનાથી બંધાઈ, સાચા રસ્તા ત્યાં તો ના સૂઝ્યા
આંખ સામે કે ત્યાં તો ડર ને શંકાના વાદળો, તો ત્યાં ઊભરાયાને ઊભરાયા
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
mūṁjhārā, mūṁjhārā nē mūṁjhārā,thātā rahē haiyāṁmāṁ tō mūṁjhārā nē mūṁjhārā
nīkalī nā śakē śabdō haiyēthī, śabdō nīkalavāmāṁ tō rahyāṁ mūṁjhātā
nīkalī nā śakyā ē bahāra jyāṁ, rahyāṁ aṁdaranē aṁdara ē tō ghūṁṭātā
kāmakājamāṁthī citta tō cōrāyā, jyāṁ mūṁjhārāmāṁnē mūṁjhārāmāṁ tō ghērāyā
khāvuṁ, pīvuṁ dīdhuṁ bhulāvī, citta gayuṁ ghērāī, jyāṁ mūṁjhārāmāṁ tō ghērāyā
thātāṁ nē thātāṁ rahyāṁ jīvanamāṁ rē, kāmakājamāṁ tō gōṭālā nē gōṭālā
gayā vicārō jyāṁ ēnāthī baṁdhāī, sācā rastā tyāṁ tō nā sūjhyā
āṁkha sāmē kē tyāṁ tō ḍara nē śaṁkānā vādalō, tō tyāṁ ūbharāyānē ūbharāyā
First...49464947494849494950...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall