Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4958 | Date: 29-Sep-1993
ચાલી જાય છે, ચાલી જાય, બેસમજદારીની ગાડી તો ચાલી જાય છે
Cālī jāya chē, cālī jāya, bēsamajadārīnī gāḍī tō cālī jāya chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 4958 | Date: 29-Sep-1993

ચાલી જાય છે, ચાલી જાય, બેસમજદારીની ગાડી તો ચાલી જાય છે

  No Audio

cālī jāya chē, cālī jāya, bēsamajadārīnī gāḍī tō cālī jāya chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1993-09-29 1993-09-29 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=458 ચાલી જાય છે, ચાલી જાય, બેસમજદારીની ગાડી તો ચાલી જાય છે ચાલી જાય છે, ચાલી જાય, બેસમજદારીની ગાડી તો ચાલી જાય છે

ના જીવનમાં જ્યાં એ તો અટકી જાય છે, તોફાન જીવનમાં ઊભા કરી જાય છે

ક્યાં ચાલી જાય છે, ના એ સમજાય છે, ક્યાંને ક્યાં જઈ એ અથડાય છે

શાણપણને જીવનમાં એ ઊથલાવી જાય છે, ગાંડપણ તરફ ઘસડી એ જાય છે

ચિત્ત ને મન જ્યાં એમાં જોડાય છે, ના બીજું કાંઈ ત્યાં તો સંભળાય છે

એક એક કરતા શાણપણના બધા સાથીઓ,તો છૂટતા ને છૂટતા જાય છે

ખાડા ટેકરાની જમીન ઉપર, પૂરપાટ જીવનમાં એ, દોડતીને દોડતી જાય છે

લાલ ઝંડીની ઉપેક્ષા એ કરતી જાય છે, અકસ્માત તરફ એ દોડી જાય છે

ના જલદી એ રોકી શકાય છે, સમજદારીની અવગણના તો જ્યાં થાય છે

અકસ્માત તો ત્યાં થાય છે, કુદરતના નિર્માણ ઉપર આક્ષેપ ત્યાં થાય છે
View Original Increase Font Decrease Font


ચાલી જાય છે, ચાલી જાય, બેસમજદારીની ગાડી તો ચાલી જાય છે

ના જીવનમાં જ્યાં એ તો અટકી જાય છે, તોફાન જીવનમાં ઊભા કરી જાય છે

ક્યાં ચાલી જાય છે, ના એ સમજાય છે, ક્યાંને ક્યાં જઈ એ અથડાય છે

શાણપણને જીવનમાં એ ઊથલાવી જાય છે, ગાંડપણ તરફ ઘસડી એ જાય છે

ચિત્ત ને મન જ્યાં એમાં જોડાય છે, ના બીજું કાંઈ ત્યાં તો સંભળાય છે

એક એક કરતા શાણપણના બધા સાથીઓ,તો છૂટતા ને છૂટતા જાય છે

ખાડા ટેકરાની જમીન ઉપર, પૂરપાટ જીવનમાં એ, દોડતીને દોડતી જાય છે

લાલ ઝંડીની ઉપેક્ષા એ કરતી જાય છે, અકસ્માત તરફ એ દોડી જાય છે

ના જલદી એ રોકી શકાય છે, સમજદારીની અવગણના તો જ્યાં થાય છે

અકસ્માત તો ત્યાં થાય છે, કુદરતના નિર્માણ ઉપર આક્ષેપ ત્યાં થાય છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

cālī jāya chē, cālī jāya, bēsamajadārīnī gāḍī tō cālī jāya chē

nā jīvanamāṁ jyāṁ ē tō aṭakī jāya chē, tōphāna jīvanamāṁ ūbhā karī jāya chē

kyāṁ cālī jāya chē, nā ē samajāya chē, kyāṁnē kyāṁ jaī ē athaḍāya chē

śāṇapaṇanē jīvanamāṁ ē ūthalāvī jāya chē, gāṁḍapaṇa tarapha ghasaḍī ē jāya chē

citta nē mana jyāṁ ēmāṁ jōḍāya chē, nā bījuṁ kāṁī tyāṁ tō saṁbhalāya chē

ēka ēka karatā śāṇapaṇanā badhā sāthīō,tō chūṭatā nē chūṭatā jāya chē

khāḍā ṭēkarānī jamīna upara, pūrapāṭa jīvanamāṁ ē, dōḍatīnē dōḍatī jāya chē

lāla jhaṁḍīnī upēkṣā ē karatī jāya chē, akasmāta tarapha ē dōḍī jāya chē

nā jaladī ē rōkī śakāya chē, samajadārīnī avagaṇanā tō jyāṁ thāya chē

akasmāta tō tyāṁ thāya chē, kudaratanā nirmāṇa upara ākṣēpa tyāṁ thāya chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4958 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...495449554956...Last