Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 5138 | Date: 28-Jan-1994
ન્હાવું હશે જે ધારામાં, પડશે પહોંચવું તો એ ધારાની પાસે
Nhāvuṁ haśē jē dhārāmāṁ, paḍaśē pahōṁcavuṁ tō ē dhārānī pāsē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 5138 | Date: 28-Jan-1994

ન્હાવું હશે જે ધારામાં, પડશે પહોંચવું તો એ ધારાની પાસે

  No Audio

nhāvuṁ haśē jē dhārāmāṁ, paḍaśē pahōṁcavuṁ tō ē dhārānī pāsē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1994-01-28 1994-01-28 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=638 ન્હાવું હશે જે ધારામાં, પડશે પહોંચવું તો એ ધારાની પાસે ન્હાવું હશે જે ધારામાં, પડશે પહોંચવું તો એ ધારાની પાસે

આવશે ના ધારા કાંઈ નવરાવવા, એ તો કાંઈ આપણી પાસે

વરસતા વરસાદમાં સહુ કોઈ ન્હાશે, ભેદભાવ ના એ તો રાખશે

પ્રભુની કૃપાની વર્ષામાં સહુ ન્હાશે, ભેદભાવ ના કાંઈ એ તો રાખશે

ખુદે સર્જેલી ધારામાં, ખુદ ન્હાશે, સર્જી હશે જેવી, મજા એવી આવશે

જ્ઞાનની ધારામાં ન્હાવા રે જગમાં, પડશે રે જાવું જ્ઞાનની ધારા પાસે

સંત તો છે જ્ઞાનના સાગર, ન્હાવા રે એમાં, જાવું પડશે એમની પાસે

કરશે ના બંધ ધારા સંતો કે પ્રભુ, જગમાં તો એ કોઈની માટે

પ્રેમની ધારા વહેશે પ્રભુની કે સંતની, વ્હેતી રહેશે એ સહુના માટે

હિત ને હિત રહેશે એ તો કરતા ને કરતા, જગમાં તો એ સહુના કાજે
Increase Font Decrease Font

ન્હાવું હશે જે ધારામાં, પડશે પહોંચવું તો એ ધારાની પાસે

આવશે ના ધારા કાંઈ નવરાવવા, એ તો કાંઈ આપણી પાસે

વરસતા વરસાદમાં સહુ કોઈ ન્હાશે, ભેદભાવ ના એ તો રાખશે

પ્રભુની કૃપાની વર્ષામાં સહુ ન્હાશે, ભેદભાવ ના કાંઈ એ તો રાખશે

ખુદે સર્જેલી ધારામાં, ખુદ ન્હાશે, સર્જી હશે જેવી, મજા એવી આવશે

જ્ઞાનની ધારામાં ન્હાવા રે જગમાં, પડશે રે જાવું જ્ઞાનની ધારા પાસે

સંત તો છે જ્ઞાનના સાગર, ન્હાવા રે એમાં, જાવું પડશે એમની પાસે

કરશે ના બંધ ધારા સંતો કે પ્રભુ, જગમાં તો એ કોઈની માટે

પ્રેમની ધારા વહેશે પ્રભુની કે સંતની, વ્હેતી રહેશે એ સહુના માટે

હિત ને હિત રહેશે એ તો કરતા ને કરતા, જગમાં તો એ સહુના કાજે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
nhāvuṁ haśē jē dhārāmāṁ, paḍaśē pahōṁcavuṁ tō ē dhārānī pāsē

āvaśē nā dhārā kāṁī navarāvavā, ē tō kāṁī āpaṇī pāsē

varasatā varasādamāṁ sahu kōī nhāśē, bhēdabhāva nā ē tō rākhaśē

prabhunī kr̥pānī varṣāmāṁ sahu nhāśē, bhēdabhāva nā kāṁī ē tō rākhaśē

khudē sarjēlī dhārāmāṁ, khuda nhāśē, sarjī haśē jēvī, majā ēvī āvaśē

jñānanī dhārāmāṁ nhāvā rē jagamāṁ, paḍaśē rē jāvuṁ jñānanī dhārā pāsē

saṁta tō chē jñānanā sāgara, nhāvā rē ēmāṁ, jāvuṁ paḍaśē ēmanī pāsē

karaśē nā baṁdha dhārā saṁtō kē prabhu, jagamāṁ tō ē kōīnī māṭē

prēmanī dhārā vahēśē prabhunī kē saṁtanī, vhētī rahēśē ē sahunā māṭē

hita nē hita rahēśē ē tō karatā nē karatā, jagamāṁ tō ē sahunā kājē
Gujarati Bhajan no. 5138 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...513451355136...Last