Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 5242 | Date: 01-May-1994
નીકળે કરવા પ્રેમના સોદા તો જીવનમાં, સોદાબાજીમાં એ અટવાઈ જાય છે
Nīkalē karavā prēmanā sōdā tō jīvanamāṁ, sōdābājīmāṁ ē aṭavāī jāya chē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 5242 | Date: 01-May-1994

નીકળે કરવા પ્રેમના સોદા તો જીવનમાં, સોદાબાજીમાં એ અટવાઈ જાય છે

  No Audio

nīkalē karavā prēmanā sōdā tō jīvanamāṁ, sōdābājīmāṁ ē aṭavāī jāya chē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1994-05-01 1994-05-01 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=742 નીકળે કરવા પ્રેમના સોદા તો જીવનમાં, સોદાબાજીમાં એ અટવાઈ જાય છે નીકળે કરવા પ્રેમના સોદા તો જીવનમાં, સોદાબાજીમાં એ અટવાઈ જાય છે

પ્રેમ પામવાને બદલે, પ્રેમવિહોણા જીવનમાં તો એ રહી જાય છે

ખુદ પકડેલી તો રાહમાં, એ રાહમાં ને રાહમાં અટવાતા જાય છે

ઇચ્છાઓ અને ઇચ્છાઓને શણગાર સજાઈ, પ્રેમ એને તો કહેતા જાય છે

સુગંધ ફેલાવી ના શકે પ્રેમ તો એવા, દુર્ગંધ એમાંથી નીકળતી જાય છે

આવા પાંગળા પ્રેમમાં, જીવનની મુસાફરી પૂરી તો ક્યાંથી થાય છે

એવા બુઠ્ઠા પ્રેમની છરી તો, હૈયું ના કોઈનું તો એ વીંધી જાય છે

પ્રેમ તો છે દર્દ વિનાનું દર્દ, જાગે જ્યારે દિલમાં, ના એ સહેવાય છે

રહેશે સ્થિર તો જે પ્રેમમાં, પ્રેમના પ્યાલા જીવનમાં એ તો પીતા જાય છે

અલૌકિક પ્રેમમાં જગમાં તો જે ડૂબ્યા, પ્રેમની પ્યાસ બધી, એની બુઝાઈ જાય છે
View Original Increase Font Decrease Font


નીકળે કરવા પ્રેમના સોદા તો જીવનમાં, સોદાબાજીમાં એ અટવાઈ જાય છે

પ્રેમ પામવાને બદલે, પ્રેમવિહોણા જીવનમાં તો એ રહી જાય છે

ખુદ પકડેલી તો રાહમાં, એ રાહમાં ને રાહમાં અટવાતા જાય છે

ઇચ્છાઓ અને ઇચ્છાઓને શણગાર સજાઈ, પ્રેમ એને તો કહેતા જાય છે

સુગંધ ફેલાવી ના શકે પ્રેમ તો એવા, દુર્ગંધ એમાંથી નીકળતી જાય છે

આવા પાંગળા પ્રેમમાં, જીવનની મુસાફરી પૂરી તો ક્યાંથી થાય છે

એવા બુઠ્ઠા પ્રેમની છરી તો, હૈયું ના કોઈનું તો એ વીંધી જાય છે

પ્રેમ તો છે દર્દ વિનાનું દર્દ, જાગે જ્યારે દિલમાં, ના એ સહેવાય છે

રહેશે સ્થિર તો જે પ્રેમમાં, પ્રેમના પ્યાલા જીવનમાં એ તો પીતા જાય છે

અલૌકિક પ્રેમમાં જગમાં તો જે ડૂબ્યા, પ્રેમની પ્યાસ બધી, એની બુઝાઈ જાય છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

nīkalē karavā prēmanā sōdā tō jīvanamāṁ, sōdābājīmāṁ ē aṭavāī jāya chē

prēma pāmavānē badalē, prēmavihōṇā jīvanamāṁ tō ē rahī jāya chē

khuda pakaḍēlī tō rāhamāṁ, ē rāhamāṁ nē rāhamāṁ aṭavātā jāya chē

icchāō anē icchāōnē śaṇagāra sajāī, prēma ēnē tō kahētā jāya chē

sugaṁdha phēlāvī nā śakē prēma tō ēvā, durgaṁdha ēmāṁthī nīkalatī jāya chē

āvā pāṁgalā prēmamāṁ, jīvananī musāpharī pūrī tō kyāṁthī thāya chē

ēvā buṭhṭhā prēmanī charī tō, haiyuṁ nā kōīnuṁ tō ē vīṁdhī jāya chē

prēma tō chē darda vinānuṁ darda, jāgē jyārē dilamāṁ, nā ē sahēvāya chē

rahēśē sthira tō jē prēmamāṁ, prēmanā pyālā jīvanamāṁ ē tō pītā jāya chē

alaukika prēmamāṁ jagamāṁ tō jē ḍūbyā, prēmanī pyāsa badhī, ēnī bujhāī jāya chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 5242 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...523952405241...Last