Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4583 | Date: 18-Mar-1993
રહ્યાં જીવનમાં આરંભે જે શૂરા, કામ એમાં તો, કોના પૂરાં થયાં છે
Rahyāṁ jīvanamāṁ āraṁbhē jē śūrā, kāma ēmāṁ tō, kōnā pūrāṁ thayāṁ chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 4583 | Date: 18-Mar-1993

રહ્યાં જીવનમાં આરંભે જે શૂરા, કામ એમાં તો, કોના પૂરાં થયાં છે

  No Audio

rahyāṁ jīvanamāṁ āraṁbhē jē śūrā, kāma ēmāṁ tō, kōnā pūrāṁ thayāṁ chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1993-03-18 1993-03-18 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=83 રહ્યાં જીવનમાં આરંભે જે શૂરા, કામ એમાં તો, કોના પૂરાં થયાં છે રહ્યાં જીવનમાં આરંભે જે શૂરા, કામ એમાં તો, કોના પૂરાં થયાં છે

યત્નો વિનાના તો કાર્યો, જીવનમાં સહુનાં અધૂરાને અધૂરા રહ્યાં છે

પાયા વિનાના મકાન કોના ટક્યા છે, સૂર્યપ્રકાશ વિના, ના અજવાળાં પથરાયાં છે

સફળતાના સાથિયા સહુ તો પૂરે છે, મક્કમતા વિના કોના એ તો દીપ્યાં છે

પ્રભુદર્શનની ચાહ તો રે સહુના હૈયે, આગળ એમાં તો કેટલાં વધ્યાં છે

સુખને માટે સહુ તરફડે રે જગમાં, સાચા સુખી જગમાં તો કેટલાં થયાં છે

રાહ પ્રભુની તો છે નિરાળી, પ્રભુની રાહે રાહે, જગમાં તો કેટલાં ચાલ્યા છે

ખોટાં વિચારોમાં મસ્તક સહુના ફરતા રહ્યાં છે, શાંત એમાં તો કેટલાં રહ્યાં છે

આવડત વિનાના નખરા કોના પૂરાં થયાં છે, એનાં વિના તો એ ભારે પડયા છે

પ્રભુદર્શનની ચાહ તો છે સહુના હૈયે, આગળ એમાં તો કેટલાં વધ્યાં છે
View Original Increase Font Decrease Font


રહ્યાં જીવનમાં આરંભે જે શૂરા, કામ એમાં તો, કોના પૂરાં થયાં છે

યત્નો વિનાના તો કાર્યો, જીવનમાં સહુનાં અધૂરાને અધૂરા રહ્યાં છે

પાયા વિનાના મકાન કોના ટક્યા છે, સૂર્યપ્રકાશ વિના, ના અજવાળાં પથરાયાં છે

સફળતાના સાથિયા સહુ તો પૂરે છે, મક્કમતા વિના કોના એ તો દીપ્યાં છે

પ્રભુદર્શનની ચાહ તો રે સહુના હૈયે, આગળ એમાં તો કેટલાં વધ્યાં છે

સુખને માટે સહુ તરફડે રે જગમાં, સાચા સુખી જગમાં તો કેટલાં થયાં છે

રાહ પ્રભુની તો છે નિરાળી, પ્રભુની રાહે રાહે, જગમાં તો કેટલાં ચાલ્યા છે

ખોટાં વિચારોમાં મસ્તક સહુના ફરતા રહ્યાં છે, શાંત એમાં તો કેટલાં રહ્યાં છે

આવડત વિનાના નખરા કોના પૂરાં થયાં છે, એનાં વિના તો એ ભારે પડયા છે

પ્રભુદર્શનની ચાહ તો છે સહુના હૈયે, આગળ એમાં તો કેટલાં વધ્યાં છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

rahyāṁ jīvanamāṁ āraṁbhē jē śūrā, kāma ēmāṁ tō, kōnā pūrāṁ thayāṁ chē

yatnō vinānā tō kāryō, jīvanamāṁ sahunāṁ adhūrānē adhūrā rahyāṁ chē

pāyā vinānā makāna kōnā ṭakyā chē, sūryaprakāśa vinā, nā ajavālāṁ patharāyāṁ chē

saphalatānā sāthiyā sahu tō pūrē chē, makkamatā vinā kōnā ē tō dīpyāṁ chē

prabhudarśananī cāha tō rē sahunā haiyē, āgala ēmāṁ tō kēṭalāṁ vadhyāṁ chē

sukhanē māṭē sahu taraphaḍē rē jagamāṁ, sācā sukhī jagamāṁ tō kēṭalāṁ thayāṁ chē

rāha prabhunī tō chē nirālī, prabhunī rāhē rāhē, jagamāṁ tō kēṭalāṁ cālyā chē

khōṭāṁ vicārōmāṁ mastaka sahunā pharatā rahyāṁ chē, śāṁta ēmāṁ tō kēṭalāṁ rahyāṁ chē

āvaḍata vinānā nakharā kōnā pūrāṁ thayāṁ chē, ēnāṁ vinā tō ē bhārē paḍayā chē

prabhudarśananī cāha tō chē sahunā haiyē, āgala ēmāṁ tō kēṭalāṁ vadhyāṁ chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4583 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...457945804581...Last