BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 5408 | Date: 04-Aug-1994
   Text Size Increase Font Decrease Font

આજે છે જ્યાં તો તું, શું તું કાલે ત્યાં તું રહેવાનો છે

  No Audio

Aje Che Jya To Tu,Shu Tu Kale Tya Tu Rehevano C Che

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1994-08-04 1994-08-04 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=907 આજે છે જ્યાં તો તું, શું તું કાલે ત્યાં તું રહેવાનો છે આજે છે જ્યાં તો તું, શું તું કાલે ત્યાં તું રહેવાનો છે
હશે કાલે જ્યાં તો તું, શું ત્યાં ને ત્યાં તો તું રહેવાનો છે
નથી જાણતો જ્યાં તું, આવ્યો તું ક્યાંથી ને ક્યાં તું જવાનો છે
આવ્યો જગમાં તું, હતો શું એ અકસ્માત, કે હતો તારાં કર્મનો પરિપાક
આવ્યો જગમાં જીવન સાર્થક કરવા, સાર્થક શું તું એ કરી રહ્યો છે
રહ્યો છે જગમાં તો જ્યાં તું, કાયમ જગમાં શું તું રહેવાનો છે
દુઃખી ને દુઃખી આજે છે તું, કાલે પણ તું શું દુઃખી રહેવાનો છે
બદલાતો ને બદલાતો રહ્યો છે, જીવનમાં તો તું બદલાતો રહ્યો છે
છે આજે જીવનમાં તો જેવો તો તું, શું તું એવો ને એવો રહેવાનો છે
વિચારધારા બદલાતી રહી, દિવસ-રાત બદલાયા, બદલાતી રહેવાની છે
છે વાસ્તવિકતા કઠોર તો આ જીવનની, પચાવ્યા વિના ના એ રહેવાનું છે
Gujarati Bhajan no. 5408 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
આજે છે જ્યાં તો તું, શું તું કાલે ત્યાં તું રહેવાનો છે
હશે કાલે જ્યાં તો તું, શું ત્યાં ને ત્યાં તો તું રહેવાનો છે
નથી જાણતો જ્યાં તું, આવ્યો તું ક્યાંથી ને ક્યાં તું જવાનો છે
આવ્યો જગમાં તું, હતો શું એ અકસ્માત, કે હતો તારાં કર્મનો પરિપાક
આવ્યો જગમાં જીવન સાર્થક કરવા, સાર્થક શું તું એ કરી રહ્યો છે
રહ્યો છે જગમાં તો જ્યાં તું, કાયમ જગમાં શું તું રહેવાનો છે
દુઃખી ને દુઃખી આજે છે તું, કાલે પણ તું શું દુઃખી રહેવાનો છે
બદલાતો ને બદલાતો રહ્યો છે, જીવનમાં તો તું બદલાતો રહ્યો છે
છે આજે જીવનમાં તો જેવો તો તું, શું તું એવો ને એવો રહેવાનો છે
વિચારધારા બદલાતી રહી, દિવસ-રાત બદલાયા, બદલાતી રહેવાની છે
છે વાસ્તવિકતા કઠોર તો આ જીવનની, પચાવ્યા વિના ના એ રહેવાનું છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
ājē chē jyāṁ tō tuṁ, śuṁ tuṁ kālē tyāṁ tuṁ rahēvānō chē
haśē kālē jyāṁ tō tuṁ, śuṁ tyāṁ nē tyāṁ tō tuṁ rahēvānō chē
nathī jāṇatō jyāṁ tuṁ, āvyō tuṁ kyāṁthī nē kyāṁ tuṁ javānō chē
āvyō jagamāṁ tuṁ, hatō śuṁ ē akasmāta, kē hatō tārāṁ karmanō paripāka
āvyō jagamāṁ jīvana sārthaka karavā, sārthaka śuṁ tuṁ ē karī rahyō chē
rahyō chē jagamāṁ tō jyāṁ tuṁ, kāyama jagamāṁ śuṁ tuṁ rahēvānō chē
duḥkhī nē duḥkhī ājē chē tuṁ, kālē paṇa tuṁ śuṁ duḥkhī rahēvānō chē
badalātō nē badalātō rahyō chē, jīvanamāṁ tō tuṁ badalātō rahyō chē
chē ājē jīvanamāṁ tō jēvō tō tuṁ, śuṁ tuṁ ēvō nē ēvō rahēvānō chē
vicāradhārā badalātī rahī, divasa-rāta badalāyā, badalātī rahēvānī chē
chē vāstavikatā kaṭhōra tō ā jīvananī, pacāvyā vinā nā ē rahēvānuṁ chē
First...54015402540354045405...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall