Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 5480 | Date: 12-Sep-1994
નીકળ્યા છીએ મુક્તિપંથે ચાલવા, રહ્યા તોય ખોદતા ખાઈઓ કર્મની ઊંડી
Nīkalyā chīē muktipaṁthē cālavā, rahyā tōya khōdatā khāīō karmanī ūṁḍī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 5480 | Date: 12-Sep-1994

નીકળ્યા છીએ મુક્તિપંથે ચાલવા, રહ્યા તોય ખોદતા ખાઈઓ કર્મની ઊંડી

  No Audio

nīkalyā chīē muktipaṁthē cālavā, rahyā tōya khōdatā khāīō karmanī ūṁḍī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1994-09-12 1994-09-12 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=979 નીકળ્યા છીએ મુક્તિપંથે ચાલવા, રહ્યા તોય ખોદતા ખાઈઓ કર્મની ઊંડી નીકળ્યા છીએ મુક્તિપંથે ચાલવા, રહ્યા તોય ખોદતા ખાઈઓ કર્મની ઊંડી

રહ્યા એમાં અનેક બેડીઓમાં જકડાતા, કરતા રહ્યા બેડીઓ નવી નવી ઊભી

બેડી એ તો બેડી રહેવાની, હોય ભલે જીવનમાં એ તો સોને મઢેલી

જકડી રાખશે પગ એ તો તારા, પડશે મુશ્કેલી એમાં તો પંથે ચાલવાની

નથી કોઈ બેડીમાં સુખ તો ભર્યું, દેખાશે સુખ જો એમાં, હશે એ નજરની ખામી

રહીશ જકડાયેલો ને જકડાયેલો એમાં તો તું, થાશે આશા મુક્તિની એમાં ધૂળધાણી

સુખની રે શૈયા, હશે એ તો સુંવાળી, જોજે રે જીવનમાં દે ના તને એ બાંધી

મેળવી મેળવી જગમાં રે બધું, રાખજે સદાયે તું, છોડવાની એની રે તૈયારી

કર્યું ભેગું હોય જો, છે એ કર્મની જવાબદારી, ત્યાગવું એને છે તારી મુક્તિની જવાબદારી

ભાવો પ્રભુમાં જગાવજે રે સાચા, રાખજે હૈયામાં તો ભાવની રે પથારી
View Original Increase Font Decrease Font


નીકળ્યા છીએ મુક્તિપંથે ચાલવા, રહ્યા તોય ખોદતા ખાઈઓ કર્મની ઊંડી

રહ્યા એમાં અનેક બેડીઓમાં જકડાતા, કરતા રહ્યા બેડીઓ નવી નવી ઊભી

બેડી એ તો બેડી રહેવાની, હોય ભલે જીવનમાં એ તો સોને મઢેલી

જકડી રાખશે પગ એ તો તારા, પડશે મુશ્કેલી એમાં તો પંથે ચાલવાની

નથી કોઈ બેડીમાં સુખ તો ભર્યું, દેખાશે સુખ જો એમાં, હશે એ નજરની ખામી

રહીશ જકડાયેલો ને જકડાયેલો એમાં તો તું, થાશે આશા મુક્તિની એમાં ધૂળધાણી

સુખની રે શૈયા, હશે એ તો સુંવાળી, જોજે રે જીવનમાં દે ના તને એ બાંધી

મેળવી મેળવી જગમાં રે બધું, રાખજે સદાયે તું, છોડવાની એની રે તૈયારી

કર્યું ભેગું હોય જો, છે એ કર્મની જવાબદારી, ત્યાગવું એને છે તારી મુક્તિની જવાબદારી

ભાવો પ્રભુમાં જગાવજે રે સાચા, રાખજે હૈયામાં તો ભાવની રે પથારી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

nīkalyā chīē muktipaṁthē cālavā, rahyā tōya khōdatā khāīō karmanī ūṁḍī

rahyā ēmāṁ anēka bēḍīōmāṁ jakaḍātā, karatā rahyā bēḍīō navī navī ūbhī

bēḍī ē tō bēḍī rahēvānī, hōya bhalē jīvanamāṁ ē tō sōnē maḍhēlī

jakaḍī rākhaśē paga ē tō tārā, paḍaśē muśkēlī ēmāṁ tō paṁthē cālavānī

nathī kōī bēḍīmāṁ sukha tō bharyuṁ, dēkhāśē sukha jō ēmāṁ, haśē ē najaranī khāmī

rahīśa jakaḍāyēlō nē jakaḍāyēlō ēmāṁ tō tuṁ, thāśē āśā muktinī ēmāṁ dhūladhāṇī

sukhanī rē śaiyā, haśē ē tō suṁvālī, jōjē rē jīvanamāṁ dē nā tanē ē bāṁdhī

mēlavī mēlavī jagamāṁ rē badhuṁ, rākhajē sadāyē tuṁ, chōḍavānī ēnī rē taiyārī

karyuṁ bhēguṁ hōya jō, chē ē karmanī javābadārī, tyāgavuṁ ēnē chē tārī muktinī javābadārī

bhāvō prabhumāṁ jagāvajē rē sācā, rākhajē haiyāmāṁ tō bhāvanī rē pathārī
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 5480 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...547654775478...Last